COMMITTEES

Conference Chair Dr. Hsiu-Hung Wang TWNA President
Scientific Committee
Chair Dr. Lian-Hua Huang ICN Board Member & TWNA Vice President
Mr. David Stewart ICN Associate Director for Nursing & Health Policy
Co-Chairs Dr. Ching-Min Chen TWNA Vice President
Dr. Kwua-Yun Wang TWNA Vice President
Dr. Hui-Ying Chiang Chairperson of TWNA International Affairs Committee
Dr. Kuei-Ru Chou Chairperson of TWNA Nursing Research Committee
Members Dr. Wei-Fen Ma
Dr. Ya-Ling Tzeng
Dr. Ying-Li Lee
Dr. Shu-Liu Guo
Organizing Committee
Chair Dr. Hsiu-Hung Wang TWNA President
Co-Chairs Dr. Mei-Nan Liao TWNA Chairperson of Board of Controllers
Secretary General Ms. Shu-Fen Chen
Members Dr. Hui-Ying Chiang
Dr. Wei-Fen Ma
Dr. Ying-Li Lee
Dr. Ya-Ling Lee
Ms. Ming-Huei Lu
Dr. Tzu-Ying Lee
Ms. Chen-Tzu Chi
Dr. Chia-Chun Tang
Ms. Yueh-E Lin
Ms. Shu-Yuan Peng
Dr. Chia-Hsien Su
Ms. Mei-Fang Chen
Dr. Shu-Yu Chen
Ms. Hui-Mei Huang
Dr. Ming-Yi Hsu
Dr. Yi Liu
Dr. Su-Er Guo
Dr. Chia-Chan Kao
Ms. Shao Hui Shu
Dr. Kuei-Ru Chou
Dr. Ya-Ling Tzeng
Dr. Shu-Liu Guo
Dr. Ruey-Hsia Wang
Dr. Wei-Yun Wang
Ms. Man-Chun Chou
Ms. Shirling Lin
Dr. Hung-Ru Lin
Ms. Hui-Mei Lin
Dr. Li-Ying Lin
Dr. Min-Hui Chiu
Dr. Jung-Chen Chang
Dr. Shiah-Lian Chen
Dr. Jui-Ying Feng
Dr. Hsueh-Hsing Pan
Ms. Jui-Chen Tsai
Dr. Jung-Mei Tsai
Dr. Min-Huey Chung
Dr. Wen-Jiuan Yen